Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Starosta obce

Ing. Marián Novák
Narodený: 7. júla 1965
Rodinný stav: rozvedený
Výkon povolania: od roku 2018
Telefón: +421 918 461699
E-mail: starosta@binovce.sk

Marián Novák je náš rodák, ktorý sa po rokoch práce v štátnej a verejnej správe rozhodol využiť svoje skúsenosti pre blaho našej obce. Je rozvedený a má jednu dcéru.

Profesná kariéra
2018-súčasnosť: starosta obce Bíňovce
2010-2018: verejná správa (vedúci odboru MsÚ Trnava)
1986-2010: štátna správa

Starosta je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie starostu sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu.
Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta je štatutárnym orgánom v majetko-právnych vzťahoch obce.

ZVEREJNENÉ DOKUMENTY

Celková veľkosť súborov podľa výberu: 8,4 MB.


MAJETKOVÉ DOKUMENTY (5)

Oznámenie o majetkových pomeroch verejného funkcionára za rok 2023
(2,9 MB - 04.04.2024 - 72x)
Oznámenie o majetkových pomeroch verejného funkcionára za rok 2022
(1,1 MB - 31.03.2023 - 89x)
Oznámenie o majetkových pomeroch verejného funkcionára za rok 2021
(666,3 KB - 30.04.2022 - 69x)
Oznámenie o majetkových pomeroch verejného funkcionára za rok 2020
(707,5 KB - 30.04.2021 - 36x)
Oznámenie o majetkových pomeroch verejného funkcionára za rok 2019
(3,1 MB - 30.04.2020 - 41x)

Poznámka: Údaje uvedené v zátvorke pod názvom súboru: veľkosť-dátum pridania -počet zobrazení

ARCHÍV FUNKCIONÁROV OBCE

 • 2022-2026 – Ing. Marián Novák
 • 2018-2022 – Ing. Marián Novák
 • 2014-2018 – Mária Cádrová
 • 2010-2014 – Mária Cádrová
 • 2006-2010 – Ing. Mária Rajnohová
 • 2002-2006 – Mária Nováková
 • 1998-2002 – Mária Nováková
 • 1994-1998 – Mária Nováková
 • 1990-1994 – Mária Nováková
 • 1981-1990 – Jozef Machala (predseda MNV)
 • 1971-1982 – František Petrovič (predseda MNV)
 • 1960-1964 – Jozef Blaško (predseda MNV)
 • 1957-1960 – Alojz Beško (predseda MNV)
 • 1950-1957 – Ján Kollarovič (predseda MNV)
 • 1948-1950 – Ján Kumančík (predseda MNV)
 • 1946-1948 – František Jozef Kollarovič (predseda MNV)
 • 1945-1945 – Ondrej Fančovič (predseda MNV)
 • 1941-1945 – Gabriel Polakovič (vládny komisár)
 • 1938-1941 – Martin Anetta (starosta)
 • 1921-1923 – Imrich Balažovič (richtár)
 • 1919-1921 – Ignác Blážo (richtár)
 • 1902-1918 – Michal Balažovič (richtár)