Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Pre návštevníkov

Krátke predstavenie malebnej obce Bíňovce nájdete v rubrike Videogaléria. Obec je aktívna vo všetkých oblastiach spoločenského, športového i kultúrneho vyžitia a v priebehu roka organizuje pre občanov, ale i návštevníkov rôzne podujatia. Koniec fašiangového obdobia sa končí pochovávaním basy. V máji si uctievame Deň Matiek, kde pozývame všetky matky a staré matky na posedenie s príjemným programom, ktorý pre mamičky a babičky nachystajú deti Materskej školy v Bíňovciach. Taktiež všetky matky sú obdarované nejakým kvietkom, srdiečkom alebo sladkosťou. Na Deň Detí robíme pre deti darčeky a rôzne súťaže. Prvý prázdninový týždeň sa uskutočňuje pre deti a rodičov táborák na miestnom ihrisku. V mesiaci jún sa konávajú previerky pripravenosti ochrany medzi dobrovoľnými hasičskými zbormi susedných obcí. V mesiaci október, alebo pred Vianocami obec uskutočňuje posedenia pre dôchodcov s bohatým programom, kde sa podáva občerstvenie a jubilanti sú obdarovaní kvetinami. Pre deti a rodičov robíme Mikulášsky večierok a všetky deti dostávajú balíčky.

OCHOTNÍCKE DIVADLO
Trstín a Bíňovce, ako jedna farnosť, mali mnoho spoločného aj v kultúrnych tradíciách. Výnimkou nebolo ani divadelné ochotníctvo. Už od roku 1892 sa hrávalo v Trstínskej škole. Deti sa predstavili Pasáčkou lurdskou. V roku 1904 nacvičili dospelí drámu Márnotratný syn. Ochotníctvo v Bíňovciach zaznamenalo najvýraznejší rozmach v 20. a 30. rokoch. Tento trend pokračoval aj v rokoch 2. svetovej vojny a po nej. Až nástup televízie poznamenal útlm tejto činnosti. Veľkú zásluhu na rozvoji týchto ochotníckych aktivít mal miestny rodák Ambróz Mikulka, ktorý bol neúnavným organizátorom kultúrno – spoločenského a duchovného diania. Nacvičovanie a predstavenia sa uskutočňovali v “Hasični”. Mnoho hier sa hralo aj v susedných dedinách. K najúspešnejším hrám patrili: Až tá lipa zakvitne, Hlúpy Jano, Ženský zákon, Kamenný chodníček, Rozmarín, Červená Karkuľka, Soľ nad zlato, Pani richtárka, Slepý pastier a mnoho ďalších.