Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Osobnosti a rodáci

Prehľad kňazov a rehoľníkov pochádzajúcich z našej obce sme prezentovali v rubrike Fara a farnosť. Hoci sme malá obec i tu sa narodilo niekoľko úspešných osobností:

HORVÁTH Jozef
Narodil 7. februára v Bíňovciach. Študoval na gymnáziu v Bratislave a v r. 1865 – 1867 na učiteľskom ústave v Trnave, kde získal diplom učiteľa ľudových škôl s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a nemeckým. Učil v Devíne, Vojke nad Dunajom, Zavare a od r. 1870 v Bratislave. Bol významným lexikografom, hudobným skladateľom a spisovateľom. Je autorom slov.-maď.-nem. slovníka (vyšiel v 4 vydaniach), zostavovateľom šlabikára.

NOEL Štefan (1825-1864)
maliar, narodil sa 9. apríla 1825 v Bíňovciach. Jeho výtvarné nadanie objavil trstínsky kaplán Juraj Holček. Na jeho príhovor ho zemepán gróf Ziči poslal roku 1839 do Bratislavy, kde nadobudol základné vzdelanie a dva roky študoval maliarstvo v súkromnej škole. V rokoch 1843 – 44 bol žiakom na Viedenskej akadémii výtvarných umení, kde študoval lineárnu perspektívu u G. Peina. Zaoberal sa štúdiom historického maliarstva. Navštívil Rím, kde duševne ochorel. Bol hospitalizovaný v Trnave. Z jeho tvorby sa zachovala podobizeň Juraja Holčeka, kreslené diela – ženská hlava a ukrižovanie, vyrezal Krížovú cestu pre Bíňovce. Zomrel v Trnave v roku 1864.

PONEC Jozef (1918-2006)
Narodil sa ako najmladší z 11 detí v Bíňovciach 27. októbra 1918. Absolvoval Strednú školu kartografickú vo Vojenskom zemepisnom ústave v Banskej Bystrici, kde aj pracoval do roku 1943. Od roku 1943 bol technickým redaktorom vo vydavateľstve Pavla Gerdelána v Trnave a od roku 1950 až do odchodu na dôchodok v roku 1976 bol redaktorom máp a atlasov v Slovenskej kartografii. Fotografovať začal ako dvadsaťročný vo svojom rodisku. Špecializoval sa na fotografie motýľov a plazov. Dnes archivuje okolo 45 000 negatívov a farebných diapozitívov zo živej a neživej prírody. Doteraz napísal asi 300 populárno-odborných článkov. Samostatných kníh s prírodnou tematikou vydal 21. Všetky ilustroval vlastnými fotografiami. Viac ako polovica bola odmenená rôznymi cenami a uznaniami. Jozef Ponec spracoval i niekoľko školských filmov. Zomrel 6. novembra 2006.

DOMOTOR Michal, JUDr. (1875-1962)
Študoval v Budapešti, v roku 1903 bol advokátom v Budapešti, počas revolúcie v roku 1918 vládnym komisárom, v rokoch 1905-1906 bol poslancom Uhorského snemu za Pezinok a v rokoch 1920-1922 poslancom Maďarského parlamentu. Je autorom viacerých historických politicko-publicistických prác. Zomrel 2. februára 1962 vo Fajsze v Maďarsku.