Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Projekty obce

S PODPOROU TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Podpora aktivít zameraných na predchádzanie živelných udalostí, katastrof a kríz spôsobených zmenou klímy na území Trnavského kraja

CIEĽ PROJEKTU
Odvedenie povrchových vôd do cestného betónového žľabu s roštom – I. etapa

Finančný príspevok: 3 000,00 €

Riadiaci orgán: Trnavský samosprávny kraj

S PODPOROU ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR

Adaptácia sýpky (skladu) na hasičskú zbrojnicu

CIEĽ PROJEKTU
Adaptácia sýpky (skladu) na hasičskú zbrojnicu

Výška poskytnutých finančných prostriedkov obce: 15 000,00 €
Finančný príspevok MV SR: 30 000,00 €

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 85%.

Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

S PODPOROU EURÓPSKEJ ÚNIE

Zriadenie Wifi prístupových bodov v obci Bíňovce

CIEĽ PROJEKTU
Vybudovanie bezplatného WIFI pripojenia pre občanov a návštevníkov obce na verejných priestranstvách v obci.

Nenávratný finančný príspevok: 9 401,72 €

Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby SR