Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Kontrolné orgány a komisie

Hlavný kontrolór obce

Božena Trúchla

Hlavný kontrolór nie je orgánom obce, a je zákonom definovaný ako ostatný vedúci zamestnanec so zakotvením jeho práv a povinností v zákone č. 311/2001 Z. z. a zákona č. 552/2003 Z. z. Výkon práce hlavného kontrolóra sa považuje za prácu vo verejnom záujme so špecifickým postavením, kde nadriadený orgán je obecné zastupiteľstvo a pracovnoprávny vzťah je realizovaný zmluvne, a to pracovnou zmluvou prostredníctvom starostu obce. V roku 2021 je zákon o obecnom zriadení novelizovaný v oblasti inštitútu hlavného kontrolóra iba prípade, že je potrebné zdôvodnenie odvolania hlavného kontrolóra.

Komisie pri obecnom zastupiteľstve

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
predseda: Pavol Kemka
členovia: Tomáš Daniš, Martin Halaša, Peter Halaša, Ing. Peter Martinák, Dominika Špačková, Rastislav Zajíček