Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Popis obce

GEOLÓGIA
Geologický podklad tvoria sedimenty neogénneho a kvartérneho cyklu. Vývin sedimentov bol ovplyvnený tektonickou činnosťou. Kvartérne sedimenty majú eolitický, poluviálny a fluviálny vývoj. Chotár je mierne svahovitý, pokrytý hnedozemou, na ktorej pôvodne stáli dubovo-hrabové porasty. Ornica má obsah humusu 1,1-1,5 %.

HYDROLÓGIA
V katastri obce Bíňovce sa nachádza retenčná vodná nádrž, ktorá je navštevovaná rybármi z celého okolia. V zime je využívaná na korčuľovanie a hranie hokeja.

FLÓRA
Z fytogeografického hľadiska zadeľujeme miestnu flóru do oblasti stredoeurópskej a východoeurópskej teplomilnej, tzv. panónskej flóry. Z porastov tu máme: vŕbovo – topoľové lužné lesy, vŕba biela, vŕba krehká, topoľ biely, a čierny, jelša lepkavá, lipa malo-listá, agát biely, breza bradavičnatá, jaseň štíhly, javor mliečny, lipa veľko-listá, dub letný; z krovín: baza čierna, ruža šípová, bršlen európsky, slivka trnková; a z bylín: blyskáč jarný, zádušník brečtanovitý, lastovičník väčší, vratič obyčajný, skorocel kopijovitý, vlkovec obyčajný, štiav krvavý, pŕhľava, dvojdomá, loboda tatárska, lopúch väčší, bodliak a palinu.

FAUNA
Nižšie druhy zastupujú červy, slimáky, chrobáky, motýlem z kôrovcov – rak riečny. Z vtákov je možné pozorovať: labuť veľká, kačica divá, volavka popolavá, bocian biely, bučiak veľký, potápky, lyska čierna, sliepočka vodná, divé husi, orliak morský, jarabica poľná, prepelica poľná, bažant obyčajný sokol myšiar, kaňa močiarna, jastrab veľký, sokol sťahovavý, sovy, kuviky, migrujúce spevavce, hrdličky, vrany. Cicavce sú zastúpené: zajac poľný, srnec hôrny, sviňa divá, lasice, hranostaje, tchor, líška obyčajná, myši, potkany, krty, ježe, netopiere, syseľ, škrečok.