Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Pamiatky v obci

FILIÁLNY KOSTOL SV. MICHALA ARCHANJELA
Pôvodnú miestnu sakrálnu stavbu tvorila iba malá kaplnka, ktorú dal postaviť smolenický zeman Michal Počuch. Za rok stavby sa považuje rok 1733. Kaplnku nechal rozšíriť farár Juraj Hruškovič. Kostolná veža bola pristavená v roku 1788. Veža je zakončená cibuľovou plechovou strechou s latinským krížom. Vo veži sa nachádzajú zvony z rokov 1740 a 1745. Interiér je jednoloďový barokový s polygonálnym uzáverom je zaklenutý valenou klenbou s lunetami a oválnymi štukovými obrazcami. Novogotický oltár s Božským Srdcom bol liturgicky upravený v osemdesiatych rokoch. Okolo kostola sa rozprestiera cintorín.
Kostol sv. Michala Archanjela je zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok.

SV. FLORIÁN
Patrón požiarnikov. Pieskovcová socha mučeníka na podstavci z rovnakého materiálu. Svätec ma tradičné aribúty: zástavu a v ruke krčah, z ktorého leje vodu na horiaci dom. sochu dal postaviť mládenec Imre Balažovič v roku 1880. Obnovená bola v roku 1993, kedy miestni požiarnici slávili 110. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru.

SV. TROJICA
Súsošie stojí pri hlavnej ceste.

SV. VENDELÍN
Socha patróna chovateľov dobytka, pastiera a pustovníka so zopnutými rukami a ovečkami ležiacimi pri nohách stojí na vyvýšenom podstavci s latinským nápisom. Socha bola postavená v roku 1839.

KAMENNÝ KRÍŽ
Stojí pri hlavnej ceste a postavený bol v roku 1896.

OBECNÝ KRÍŽ
Tento kríž stojí na cintoríne. Pochádza z druhej polovice 19. storočia…

Zaujímavosťou v obci sú aj sošky Panny Márie, zasklené v priečeliach starších rodinných domov.