Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Insígnie obce

Úradné písomnosti, ktoré v minulosti vydávali Bíňovce overovalo predstavenstvo obce obecnou pečaťou. Zachovali sa dve. Starší typ zobrazuje sv. Petra hľadiaceho doľava s veľkým kľúčom v pravej ruke, vpravo jedna ružička, vľavo dve. Okolo postavy sv. Petra je legenda : SIGILVM + BINOVECZ + S. PETRVS (písmeno B je v texte omylom vyryté naopak). Mladší typ pečate zobrazuje sv. Michala stojaceho na drakovi. Svätec drží v pravej ruke meč, v ľavej štít a váhy. Pečať nesie legendu: + SIGILLUM POSSESSIO BINOC +. Starší typ pečate sa zachoval na písomnosti z roku 1709 a mladší na písomnosti z roku 1832. Používanie pečatí postupne vytlačili gumové pečiatky. Obec v súčasnosti používa pečiatku, ktorá zobrazuje sv. Michala Archanjela stojaceho nad drakom, pričom v pravej ruke drží meč a v ľavej štít s váhami.

K symbolom obce patrí erb, vlajka a pečať. Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa návrhu PhDr. Jozefa Šimončiča, Csc. Schválila symboly Bíňoviec a odporučila ich zaevidovanie v Heraldickom registri Slovenskej republiky.

Erb
Erb Bíňoviec tvorí v zelenom štíte nad strieborným drakom stojaca strieborná postava sv. Michala archanjela s mečom v pravej , štítom a váhami v ľavej ruke.

Pečať
Pečať Bíňoviec je okrúhla, uprostred s obecným erbom a kruhopisom BÍŇOVCE PEČAŤ OBCE.

Vlajka
Vlajku Bíňoviec tvorí päť pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej, bielej, zelenej, bielej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

Symboly Bíňoviec sú evidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou HR-B-23/93. Ich novodobé stvárnenie vychádza z historických skutočností a právom si nachádza uplatnenie v každodennej prezentácii obce.