Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Všetky dokumenty

Celková veľkosť súborov podľa výberu: 98,8 MB.


ZÁVÄZNÉ NARIADENIA (47)

VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce
(100,5 KB - 16.12.2011 - 191x)
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Bíňovce
(24,5 KB - 12.09.2011 - 176x)
Poriadok pohrebiska Bíňovce
(117,0 KB - 19.04.2011 - 345x)
VZN č. 1 /2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
(44,5 KB - 05.02.2011 - 220x)
VZN č. 4/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce
(88,5 KB - 07.01.2010 - 211x)
VZN č. 3/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Bíňovce
(52,5 KB - 05.01.2010 - 218x)
VZN č. 2/2009 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu na území obce Bíňovce
(62,0 KB - 04.01.2010 - 201x)
VZN č. 1/2009 o určení podmienok vylepovania plagátov na vyhradených miestach pre politické subjekty vo volebnej kampani do Európskeho parlamentu v roku 2009
(35,5 KB - 02.05.2009 - 176x)
VZN č. 4/2008 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Bíňovce
(270,5 KB - 29.10.2008 - 419x)
VZN č. 2/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Bíňovce
(50,5 KB - 10.09.2008 - 203x)
VZN č. 1/2208 ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní všeobecne-záväzných nariadení obce Bíňovce
(69,5 KB - 12.07.2008 - 208x)
Dodatok č.1 k VZN č. 1/2007 Prevádzkový poriadok pohrebiska
(44,5 KB - 12.07.2008 - 241x)
VZN č. 2/2007 o niektorých podmienkach držania psov v obci Bíňovce
(58,5 KB - 04.10.2007 - 267x)
VZN č. 1/2007 Prevádzkový poriadok pohrebiska
(90,0 KB - 14.03.2007 - 254x)
VZN č. 12/2006 o ochrane, údržbe a tvorbe zelene na území obce Bíňovce
(37,5 KB - 15.03.2006 - 258x)
VZN č. 7/2004 o predaji tabakových výrobkov a zákazu fajčenia v obci Bíňovce
(32,0 KB - 14.07.2004 - 195x)

FINANČNÉ DOKUMENTY (53)

Plnenie rozpočtu príjmov 2023
(36,0 KB - 29.02.2024 - 48x)
Plnenie rozpočtu výdavkov 2023
(173,9 KB - 29.02.2024 - 47x)
Rozpočet výdavkov na roky 2024 - 2026
(685,9 KB - 13.12.2023 - 43x)
Rozpočet príjmov na roky 2024 - 2026
(441,3 KB - 13.12.2023 - 38x)
Rozpočtový harmonogram r. 2024
(120,5 KB - 18.09.2023 - 79x)
Záverečný účet 2022
(918,9 KB - 23.06.2023 - 57x)
Rozpočet výdavkov na roky 2023-2025
(695,5 KB - 22.11.2022 - 78x)
Rozpočet príjmov na roky 2023 - 2025
(250,1 KB - 22.11.2022 - 55x)
Rozpočtový harmonogram r. 2023
(110,7 KB - 08.09.2022 - 108x)
Záverečný účet 2021
(984,9 KB - 31.05.2022 - 160x)
Rozpočet výdavkov na roky 2022-2024
(680,5 KB - 07.12.2021 - 143x)
Rozpočet príjmov na roky 2022 - 2024
(313,9 KB - 07.12.2021 - 88x)
Rozpočtový harmonogram r. 2022
(97,8 KB - 09.09.2021 - 125x)
Záverečný účet 2020
(966,4 KB - 18.06.2021 - 137x)
Rozpočet výdavkov na roky 2021-2023
(642,1 KB - 09.12.2020 - 142x)
Rozpočet príjmov na roky 2021-2023
(315,6 KB - 09.12.2020 - 167x)
Rozpočtový harmonogram r. 2021
(104,1 KB - 29.09.2020 - 124x)
Záverečný účet 2019
(935,1 KB - 26.06.2020 - 134x)
Rozpočet výdavkov na roky 2020-2022
(512,6 KB - 05.12.2019 - 168x)
Rozpočet príjmov na roky 2020-2022
(215,5 KB - 05.12.2019 - 136x)
Rozpočtový harmonogram r. 2020
(381,2 KB - 10.09.2019 - 142x)
Záverečný účet 2018
(653,8 KB - 28.06.2019 - 205x)
Rozpočet výdavkov na roky 2019-2021
(457,9 KB - 03.12.2018 - 205x)
Rozpočet príjmov na roky 2019-2021
(215,0 KB - 03.12.2018 - 203x)
Rozpočtový harmonogram r. 2019
(334,8 KB - 07.09.2018 - 269x)
Záverečný účet 2017
(493,0 KB - 13.06.2018 - 213x)
Rozpočet na roky 2018 - 2020
(1 005,1 KB - 13.12.2017 - 315x)
Rozpočtový harmonogram r. 2018
(78,0 KB - 27.09.2017 - 200x)
Záverečný účet 2016
(452,1 KB - 21.06.2017 - 191x)
Rozpočet 2017 - 2019
(1,5 MB - 09.12.2016 - 281x)
Rozpočtový harmonogram 2017
(28,0 KB - 12.09.2016 - 244x)
Záverečný účet 2015
(454,2 KB - 15.06.2016 - 254x)
Rozpočet 2016 -2018
(929,8 KB - 11.12.2015 - 333x)
Rozpočtový harmonogram 2016
(34,0 KB - 02.10.2015 - 246x)

Poznámka: Údaje uvedené v zátvorke pod názvom súboru: veľkosť-dátum pridania -počet zobrazení