1

Obec Bíňovce

Na týchto stránkach Vám chceme priblížiť históriu, tradície a súčasnosť obce Bíňovce. Ponúkneme Vám aktuálne informácie zo života obce, samosprávy, kultúry, športu.

Marián Novák – starosta obce