1

Úhrada daní a poplatkov

Obec Bíňovce ako správca daní a  poplatkov oznamuje občanom, že je potrebné uhrádzať daň z nehnuteľností a daň za psa na rok 2023. Ďalej je potrebné uhrádzať poplatok za vývoz komunálneho odpadu za rok 2023 vo výške 35,- eur na osobu.

Uvedené poplatky sa môžu uhrádzať na obecnom úrade v pracovných dňoch (pondelok, utorok, streda, piatok) počas úradných hodín.

Zároveň oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o úhradu daní a poplatkov priamo na účet obce, že si môžu vyzdvihnúť rozhodnutia na obecnom úrade.

 
Upozornenie pre občanom – pohyb podozrivých ľudí po obciach

Upozorňujeme občanov, že po obciach sa pohybujú podozriví ľudia, ktorí pod rôznymi zámienkami zvonia na domácnosti. Upozorňujeme najmä seniorov, aby neznámym osobám neotvárali. Taktiež žiadame všetkých občanov, aby pri spozorovaní podozrivého konania informovali obratom vedenie obce, starostu obce Ing. Mariána Nováka – tel. č.: 0918461699 alebo prípadne obecný úrad – tel. č.: 033/5354592 a zároveň to aj ohlásili na Políciu, tel. č.: 158.

 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2023

NÁVRH plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2023
Návrh – Záverečný účet Obce Bíňovce za rok 2022

NÁVRH – Záverečný účet Obce Bíňovce za rok 2022

 
Napúšťanie bazénov

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. ponúka majiteľom bazénov dovoz pitnej vody na napúšťanie bazénov cisternou.  Pre bližšie informácie a objednávku cisterny kontaktujte našu spoločnosť e-mailom na adresu: doprava@tavos.sk
OR HaZZ v Trnave – Ochrana lesov pred požiarmi

OR HaZZ v Trnave vydáva usmernenie o základných povinnostiach, ktoré je potrebné dodržiavať v prírode – OCHRANA LESOV PRED POŽIARMI
Bezplatné dlhové poradenstvo

Plagát
Intervenčné centrum pre pomoc obetiam domáceho násilia pre Trnavský kraj

Intervenčné centrum pre pomoc obetiam domáceho násilia pre Trnavský kraj
Rozpis zápasov 2022/2023 – jarná časť
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce – Rok 2022

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce  – Rok 2022