1

Všetky dokumenty

Celková veľkosť súborov podľa výberu: 75,5 MB.


FINANČNÉ DOKUMENTY (47)

Záverečný účet 2012
(224,5 KB - 27.06.2013 - 190x)
Hodnotiaca správa obce Bíňovce za rok 2012
(192,0 KB - 30.05.2013 - 217x)
Programový rozpočet 2013-2015 (Tabuľky)
(149,5 KB - 10.12.2012 - 216x)
Programový rozpočet príjmov 2013 (Texty)
(198,5 KB - 10.12.2012 - 214x)
Rozpočtový harmonogram 2013
(348,9 KB - 21.11.2012 - 183x)
Záverečný účet 2011
(219,0 KB - 15.06.2012 - 142x)
Hodnotiaca správa obce Bíňovce za rok 2011
(423,5 KB - 15.06.2012 - 213x)
Programový rozpočet výdavkov 2012-2014
(134,5 KB - 16.12.2011 - 278x)
Programový rozpočet príjmov 2012-2014
(35,0 KB - 16.12.2011 - 205x)

ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE (12)

Územný plán obce Bíňovce - zmeny a doplnky 01/2008 - návrh riešenia ČISTOPIS, TEXTOVÁ ČASŤ
(493,0 KB - 03.03.2011 - 827x)
Územný plán obce Bíňovce - zmeny a doplnky 01/2008 - doplňujúce údaje
(106,0 KB - 03.03.2011 - 255x)
Územný plán obce Bíňovce - zmeny a doplnky 01/2008 - zoznam príloh
(32,5 KB - 03.03.2011 - 188x)
Územný plán obce Bíňovce - Komplexný urbanistický návrh - čistopis
(1,6 MB - 03.03.2011 - 744x)
Územný plán obce Bíňovce - Komplexný urbanistický návrh - širšie vzťahy
(6,9 MB - 03.03.2011 - 523x)
Územný plán obce Bíňovce - Návrh dopravy
(759,0 KB - 03.03.2011 - 246x)
Územný plán obce Bíňovce - Návrh vodného hospodárstva
(690,4 KB - 03.03.2011 - 209x)
Územný plán obce Bíňovce - Návrh energetiky a telekomunikácií
(771,7 KB - 03.03.2011 - 219x)
Územný plán obce Bíňovce - Návrh záberov PPF a LPF
(1,3 MB - 03.03.2011 - 232x)
Územný plán obce Bíňovce - Limity a regulatívy rozvoja
(1,4 MB - 03.03.2011 - 259x)
Územný plán obce Bíňovce - Schéma záväzných častí a VPS
(4,7 MB - 03.03.2011 - 233x)
Územný plán obce Bíňovce - Ortofotomapa
(2,7 MB - 03.03.2011 - 275x)

ZÁPISNICE Z ROKOVANIA (92)

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 30.03.2023
(131,4 KB - 27.04.2023 - 43x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 12.12.2022
(113,4 KB - 12.12.2022 - 55x)
Zápisnica z ustanovujúceho rokovania obecného zastupiteľstva 28.11.2022
(338,1 KB - 28.11.2022 - 20x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 21.11.2022
(1,1 MB - 25.11.2022 - 23x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 07.07.2022
(510,3 KB - 11.07.2022 - 127x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 26.05.2022
(787,6 KB - 15.06.2022 - 179x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 02.12.2021
(749,3 KB - 21.12.2021 - 127x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 17.06.2021
(601,0 KB - 09.07.2021 - 172x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 28.01.2021
(129,3 KB - 03.02.2021 - 278x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 07.12.2020
(168,0 KB - 15.12.2020 - 175x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 29.09.2020
(156,7 KB - 19.10.2020 - 105x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 24.06.2020
(766,6 KB - 02.07.2020 - 109x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 13.05.2020
(127,0 KB - 03.06.2020 - 114x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 04.12.2019
(460,1 KB - 13.01.2020 - 130x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 26.09.2019
(108,0 KB - 16.10.2019 - 164x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 27.06.2019
(341,8 KB - 10.07.2019 - 237x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 25.03.2019
(107,2 KB - 29.03.2019 - 282x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 20.12.2018
(134,7 KB - 03.01.2019 - 230x)
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 10.12.2018
(108,5 KB - 18.12.2018 - 253x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 30.11.2018
(141,3 KB - 07.12.2018 - 206x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 08.10.2018
(178,0 KB - 17.10.2018 - 212x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 09.07.2018
(102,1 KB - 16.07.2018 - 292x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 12.06.2018
(230,7 KB - 18.06.2018 - 251x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 15.03.2018
(191,5 KB - 21.03.2018 - 240x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 05.02.2018
(184,3 KB - 09.02.2018 - 376x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 11.12.2017
(345,2 KB - 19.12.2017 - 273x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 25.09.2017
(148,7 KB - 06.10.2017 - 401x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 14.09.2017
(210,2 KB - 19.09.2017 - 259x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 14.08.2017
(253,2 KB - 30.08.2017 - 226x)

Poznámka: Údaje uvedené v zátvorke pod názvom súboru: veľkosť-dátum pridania -počet zobrazení