Zverejnenie počtu obyvateľov obce Bíňovce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí

Skip to content