1

Výzva pre subjekty rozpočtového procesu

Touto cestou oznamujeme subjektom rozpočtového procesu, že svoje rozpočtové požiadavky na rok 2022 môžu do 31.10.2021 predkladať účtovníčke obce Bíňovce.