1

Výzva pre subjekty rozpočtového procesu

Touto cestou oznamujeme subjektom rozpočtového procesu, že svoje rozpočtové požiadavky na rok 2021 môžu do 31.10.2020 predkladať účtovníčke obce.