Iveta Petrovičová

Oblasť zodpovednosti:
účtovníctvo
mzdy a personálna agenda
majetok
výkazníctvo
matrika
civilná ochrana

Zobraziť

Katarína Kolarovičová

Oblasť zodpovednosti:
správa daní a poplatkov
evidencia obyvateľov
pokladňa
registratúra
stavebný poriadok
sociálna práca a knižnica

Zobraziť
Skip to content