1

TAVOS – Vývoz žumpových vôd

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. ponúka občanom vývoz žumpových vôd.

V prípade záujmu o vývoz žumpových vôd spoločnosťou TAVOS, a.s. je potrebné prísť na Obecný úrad Bíňovce kde zaevidujeme Vašu požiadavku a následne zašleme objednávku do spoločnosti TAVOS, a.s. . Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 033/5354592