1

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

Milí spoluobčania !

 

Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril dnes v tento slávnostný deň, v  deň keď si kresťania po celej planéte pripomínajú sviatok Zjavenia Pána – Troch kráľov, ktorý patrí k najstarším kresťanským sviatkom a ktorý nám zvestuje  narodenie Božieho Syna.

Rok, ktorý sme práve prežili, zostane tak ako aj iné roky už len spomienkou. Bol to ale rok výnimočný. Keď sme si na začiatku uplynulého roku dávali predsavzatia a navzájom sme si želali všetko najlepšie, nikto z nás nepredpokladal, že nás čaká veľmi ťažké obdobie. Z dôvodu epidémie COVID-19, sme prežili rok plný strachu, neistoty, zložitých životných situácií a rôznych obmedzení a to všetko pre ochranu zdravia a záchrany života človeka. Napriek tejto nepriaznivej situácie sa medzi občanmi potvrdilo, že v núdzi poznáš priateľa, čo bolo nádherné od začiatku pandémie keď sme si vlastnými silami a prostriedkami šili rúška, zabezpečovali druhým nákupy a podobne si navzájom vypomáhali v snahe chrániť starších a chorých spoluobčanov.

Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste sa v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom pričinili k tomu, aby bol život v našej obci krajší a lepší.

Taktiež chcem poďakovať Vám všetkým za Vašu vykonanú prácu v obci, ale i za Vaše návrhy, pripomienky ale aj slová kritiky.

 

 

Máme tu  Nový rok, no i tak nám naďalej zostávajú na celom Slovensku v platnosti  prísne opatrenia so zákazom  vychádzania s výnimkami, ktoré budú platiť do 24. januára 2021. Všetkých Vás prosím dodržujme nariadenia, chráňme sa rúškom a buďme zodpovední.

Chcem srdečne pozdraviť všetkých, ktorí sú v karanténe, ale aj Vás, ktorí ste chorí, či už v domácej liečbe alebo v nemocnici. Želám vám skoré uzdravenie.

Neviem čo nás v tejto ťažkej dobe ešte čaká. Chcem Vás ale povzbudiť. Snažme sa byť lepšími jeden k druhému tolerantnejšími, lebo len tak môže byť nový rok 2021 lepší.

Prajem Vám a Vašim blízkym všetko dobré, nech sa Vám splnia všetky Vaše túžby a priania. Zveľaďujme a rozvíjajme našu krásnu obec v každom smere v prospech nás všetkých.

V roku 2021 Vám želám veľa lásky, trpezlivosti a šťastia v každodennom živote. Prijmite, prosím, aj želanie pevného zdravia, Božieho požehnania, vzájomného pokoja, úcty a harmónie.

Nech Vám prinášajú šťastie Vaše deti a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti Vašich najbližších. Rozdávajme okolo seba  dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom, znášajme nedorozumenia a ceňme si to, čo má naozaj hodnotu.

Ešte raz želám Šťastný a pokojný NOVÝ ROK 2021 !