1

Pozvánka na zasadnutie OZ 28.01.2021

V zmysle par. 12, odst. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta obce zvoláva riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach, ktoré sa bude konať dňa 28.01.2021  / štvrtok/ o 18.00 hodine vo Svadobke v Bíňovciach. Pozvánka