1

Pozvánka na zasadnutie OZ 27.10.2020

V zmysle par. 12, odst. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta obce zvoláva riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach, ktoré sa bude konať dňa 27.10.2020  / utorok / o 17.30 hodine vo Svadobke v Bíňovciach.  Pozvánka

ZASADNUTIE OZ JE ZRUŠENÉ !!!!!!!