1

Pozvánka na zasadnutie OZ 24.06.2020

V zmysle par. 12, odst. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta obce zvoláva riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach, ktoré sa bude konať dňa 24.06.2020  / streda / o 18.00 hodine v Klube mládeže v Bíňovciach.  Pozvánka