1

Pozvánka na zasadnutie OZ 07.12.2020

V zmysle par. 12, odst. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta obce zvoláva riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach, ktoré sa bude konať dňa 07.12.2020  / pondelok/ o 18.00 hodine vo Svadobke v Bíňovciach. Pozvánka