1

Výdaj a zber jódových profylaktík /tabliet/

Obec Bíňovce oznamuje občanom, že  od stredy  24.08.2022  sa počas stránkových hodín realizuje na Obecnom úrade v Bíňovciach výdaj nových profylaktík (jódových tabliet)  a súčasne sa realizuje zber  jódových profylaktík po dobe použiteľnosti, ktoré boli vydané v roku 2017. Odovzdanie starých profylaktík nie je podmienkou na vydanie nových. Tablety pre všetkých členov domácnosti môže prevziať dospelá osoba.

Výdaj  a  zber  bude  trvať  do 30.09.2022 !!!
PRÍSNY ZÁKAZ VÝVOZU ODPADU

Starosta obce touto cestou žiada občanov aby  NEVYVÁŽALI  orezané konáre zo stromov a kríkov a ani žiadny iný odpad do priestorov záhrady rodinného domu so súpisným číslom 211 (bývalý dom p. Zdenka Brázdoviča). Drevný odpad bol už podrvený a vyvezený. Z tohto dôvodu platí PRÍSNY   ZÁKAZ   VÝVOZU  ODPADU  do priestorov záhrady.
Pošta Bíňovce – Oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť od 01.08.2022

Pošta Bíňovce –Oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť od 01.08.2022
Nepretržitá vlaková výluka na úseku Trnava – Smolenice

Železničná spoločnosť Slovensko, a s. oznamuje občanom, že od pondelka 16.05.2022 do 20.11.2022  bude na trati Trnava – Smolenice prebiehať komplexná rekonštrukcia infraštruktúry čo bude mať za následok nepretržitú vlakovú výluku. V dôsledku výlukových prác bude na uvedenom úseku   zavedená náhradná autobusová doprava (NAD). Cestovný lístok si, prosím, zakúpte online v e-shope, mobilnej aplikácii. SMS či telefonicky alebo v osobnej pokladnici ZSSK.
Ospravedlňte, prosím, prípadné komplikácie a zníženie komfortu pri cestovaní počas najbližších mesiacov.
Už čoskoro jazdíme na vynovenej trati.

Náhradné autobusy budú v Obci Bíňovce zastavovať na autobusovej zastávke pri obecnom úrade.

Informácie – Náhradná autobusová doprava

Nové KCP Trnava – Kúty s NAD
Oznam – dane 2022

Obec Bíňovce ako správca daní a  poplatkov oznamuje občanom, že je potrebné uhrádzať daň z nehnuteľností a daň za psa na rok 2022. Ďalej je potrebné uhrádzať poplatok za vývoz komunálneho odpadu za rok 2022 vo výške 25,- eur na osobu. Uvedené poplatky sa môžu uhrádzať na obecnom úrade v pracovných dňoch (pondelok, utorok, streda, piatok)  počas úradných hodín.

Zároveň oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o úhradu daní a poplatkov priamo na účet obce, že si môžu vyzdvihnúť rozhodnutia o daniach a poplatkoch na obecnom úrade.

 
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021
Harmonogram vývozu odpadov na rok 2022

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2022
HeyPay s.r.o – Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

HeyPay s.r.o – Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Oznam o neordinovaní – Ambulancia Trstín

Ambulancia praktického lekára v Trstíne oznamuje svojím pacientom, že  dňa 23.09. 2022 /teda v piatok/ nebudú ordinovať.  V súrnych prípadoch ich zastupuje zdravotné stredisko Jaslovské Bohunice.
Očkovanie psov

Oznamujeme občanom, že v sobotu 24.09.2022 sa bude v našej obci konať  povinné očkovanie psov proti besnote. Poplatok za očkovanie  je 8,- €. Očkovať sa bude pri obecnom úrade v čase od 11:15 hod. do 12:00 hodiny. Pes musí byť na vodítku a v sprievode dospelej osoby. Je potrebné si priniesť očkovací preukaz  psa. Ďalej bude možné psa zaočkovať aj kompletnou vakcínou, ktorej cena je 18,- € a taktiež bude možné v prípade záujmu psa začipovať. Poplatok za čipovanie je 12,-€.
Bíňovské hody

Pozvánka na “BÍŇOVSKÉ  HODY”
Zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Trnavského samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja
Pripomienkovanie cestovných poriadkov na obdobie 2022/2023

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2022/2023 je možné podať pripomienky a návrhy na obecnom úrade do 26.09.2022. Platné cestovné poriadky sú zverejnené na internetových stránkach jednotlivých dopravcov.

Vyvesené dňa: 12.09.2022

Zvesené dňa: 26.09.2022

 
Výzva pre subjekty rozpočtového procesu

Touto cestou oznamujeme subjektom rozpočtového procesu, že svoje rozpočtové požiadavky na rok 2023 môžu do 31.10.2022 predkladať účtovníčke obce Bíňovce.
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí správneho konania

Krajský pamiatkový úrad Trnava – Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania – “Celoobecná splašková kanalizácia obce Bíňovce” – v katastrálnom území, obec Bíňovce
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov