1

Oznam – dane 2022

Obec Bíňovce ako správca daní a  poplatkov oznamuje občanom, že je potrebné uhrádzať daň z nehnuteľností a daň za psa na rok 2022. Ďalej je potrebné uhrádzať poplatok za vývoz komunálneho odpadu za rok 2022 vo výške 25,- eur na osobu. Uvedené poplatky sa môžu uhrádzať na obecnom úrade v pracovných dňoch (pondelok, utorok, streda, piatok)  počas úradných hodín.

Zároveň oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o úhradu daní a poplatkov priamo na účet obce, že si môžu vyzdvihnúť rozhodnutia o daniach a poplatkoch na obecnom úrade.