Okresný úrad Trnava – Verejná vyhláška – Rozhodnutie o odvolaní Slovenského pozemkového fondu

Skip to content