Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Skip to content