1

ČO KAM PATRÍ – Radíme, ako správne triediť odpad

Radíme, ako správne triediť odpad – PLAGÁT
Vyhláška č. 241 ÚVZ SR k hromadným podujatiam

Vyhláška č. 241 ÚVZ SR k hromadným podujatiam
Mimoriadne núdzové opatrenia – Africký mor

MNO chovatelia ošípaných
TJ Družstevník Bíňovce – Rozpis zápasov 2021/2022 – jesenná časť

Rozpis zápasov 2021/2022 – jesenná časť
POPLATKY ZA ODPAD

PLAGÁT – POPLATKY ZA ODPAD
PROSBA O POMOC PRI PÁTRANÍ PO NEZVESTNOM

Vážení spoluobčania,

na základe požiadavky  Obvodného oddelenia Policajného zboru v Trstíne sa obraciame na Vás s prosbou o pomoc pri poskytnutí akejkoľvek informácie   o pohybe, alebo  pobyte občana našej obce  pána Jána Vávru, ktorý sa od stredy t.j. 23.6.2021 nezdržuje v mieste svojho trvalého pobytu. Naposledy bol zrejme na pútnickom mieste Hájiček v Trstíne, kde bol nájdený jeho občiansky preukaz.

Akékoľvek informácie o pohybe vyššie menovaného,  prosím oznámte na telefónne číslo 158,  alebo starostovi obce na tel.č.: 0918/461699.

Vopred ďakujem.

Ing. Marián Novák – starosta obce

 

Fotografia

 

 

 

                          
Prečo je očkovanie najlepšia cesta ako sa zbaviť COVIDU-19 – leták

Prečo je očkovanie najlepšia cesta ako sa zbaviť COVIDU-19 – leták

Ako funguje m-RNA vakcína
CERTIFIKÁT za rok 2020 – triedený zber komunálneho odpadu

Certifikát za rok 2020 – triedený zber komunálneho odpadu
TAVOS – Vývoz žumpových vôd

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. ponúka občanom vývoz žumpových vôd.

V prípade záujmu o vývoz žumpových vôd spoločnosťou TAVOS, a.s. je potrebné prísť na Obecný úrad Bíňovce kde zaevidujeme Vašu požiadavku a následne zašleme objednávku do spoločnosti TAVOS, a.s. . Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 033/5354592

 
Oznam – dane 2021

Obec Bíňovce ako správca daní a  poplatkov oznamuje občanom, že je potrebné uhrádzať daň z nehnuteľností a daň za psa na rok 2021. Ďalej je potrebné uhrádzať poplatok za vývoz komunálneho odpadu za rok 2021 vo výške 25,- eur na osobu. Uvedené poplatky sa môžu uhrádzať na obecnom úrade v pracovných dňoch (pondelok, utorok, streda, piatok)  počas úradných hodín.

Zároveň oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o úhradu daní a poplatkom priamo na účet obce, že si môžu vyzdvihnúť rozhodnutia o daniach a poplatkov na obecnom úrade.